AD EM PROducten

Graag willen wij u erop wijzen dat AD EM PROducties naast de gebruikelijke grote media, presentatie en communicatie coaching en training sessies van één dag ook kleinere (vervolg) sessies beschikbaar heeft. Vaak met een kleine(re) technische opzet.
Ook informeren wij u graag over langere sessies van twee dagen, (vervolg) sessies met meer specifieke onderwerpen op individuele basis of voor kleine groepen. Deze sessies bieden wij u aan tegen meer variabele kosten. Soms op uur basis.

Een paar voorbeelden:

■ Wij bieden u ook coaching sessies aan van twee achtereenvolgende dagen.
Op dag één ligt het accent daarbij op media coaching.
Op dag twee wordt meer aandacht besteed aan presentatie en presentatietechnieken. En tussendoor is er ruimte voor persoonlijke thema’s en persoonlijke coaching.
Deze tweedaagse sessies lenen zich ook goed voor teambuilding van MT’s of Colleges van B&W. Graag zoeken wij hiervoor samen met u een passende ‘buitenlocatie’.

■ Vervolg media en presentatie coaching sessie van één of twee dagdelen (op één dag) met onze kleine technische set. Deze sessie vereist van onze kant twee ‘man’ crew (in plaats van de gebruikelijke drie bij onze ‘grote’ sessies). Onze crew bestaat hierbij uit een coach en een producer / cameraman / technicus.

■ Voorbereidingstraining voor een media optreden.
Medewerking aan programma’s als Radar, Kassa en Meldpunt MAX vereisen een gedegen inhoudelijke en organisatorische voorbereiding. Dat geldt uiteraard eveneens voor interviews in Pauw, Knevel & Van de Brink, het NOS Journaal, RTL Nieuws, RTL Late Night, Jinek, Nieuwsuur, WNL op zondag, De Tafel van Kees, Zembla, De Opiniemakers en dergelijke. En voor radio en kranteninterviews is weer een andere aanpak en voorbereiding nodig.
In voorkomende gevallen kunnen we de te verwachten interviews ook heel realistisch oefenen met onze klant. Met of zonder camera en / of audioapparatuur, via telefoon, Skype of FaceTime.

■ Voorbereidingstraining voor een presentatie.
Veel CEO’s, maar ook professoren, leraren, (sales) managers en projectleiders geven regelmatig presentaties. Voor o.a. klanten, eigen medewerkers, hun directie of Raad van Commissarissen. Wij bieden hiervoor oefensessies, maar ook een kritische kijk naar de inhoud van hun boodschap. Eveneens de manier waarop de boodschap over het voetlicht wordt gebracht, onderwerpen wij hierbij aan een kritische blik.
Het flexibele gebruik van PowerPoint, beter inspelen op de toehoorders / publiek, lopend-zittend-staand presenteren, kleding en andere thema’s komen ook aan de orde.
In veel gevallen zullen we de te verwachten presentaties heel realistisch oefenen met onze klant, met camera en / of audioapparatuur.
Vlak voor een presentatie kunnen wij uw toespraak of bijdrage nog een keer met u oefenen via telefoon, Skype of FaceTime.

■ Voorbereidingstraining voor een (belangrijke) persconferentie.
Persconferenties worden over het algemeen inhoudelijk wel redelijk tot goed voorbereid. Maar de manier waarop die wordt gegeven, is vaak een ander thema.
Wij oefenen de persconferentie inhoudelijk, organisatorisch en technisch met u. En ook de kritische vragenronde na afloop. Om ervoor te zorgen dat u geloofwaardig bij uw boodschap blijft.
In voorkomende gevallen kunnen we de te verwachten interviews / persconferentie ook heel realistisch oefenen, eventueel met camera en / of audioapparatuur. Ook voor het (mede) produceren van Q&A’s kunt u een beroep op ons doen.

■ Reeks sessies voor persoonlijke coaching.
Onze coach Ad M. Everaars is ICF-gecertificeerd coach en ondersteunt graag mensen die verder willen groeien in hun vak, beter willen functioneren, zich willen ontwikkelen, betere prestaties willen leveren en ook persoonlijk willen groeien.
Meestal wordt een zestal sessies van anderhalf tot twee uur gepland over een periode van 6, 12 of 18 weken. Dit mede afhankelijk van de vraag van en de urgentie bij de klant. De eerste twee sessies vinden meestal vis-à-vis plaats. Dat geldt ook voor de laatste afsluitende sessie. Tussendoor vindt de coaching plaats via telefoon, Skype of FaceTime.

■ Training omgaan met een crisis.
Als een crisis zich voordoet, is het vaak te laat om nog te gaan trainen of hulp in te roepen. We kunnen u nu al helpen om geloofwaardig met een mogelijke crisis om te gaan en daarop voorbereid te zijn. Door oefeningen te doen, draaiboeken te maken en passende boodschappen beschikbaar te hebben bij voorbeeld.
In veel gevallen zullen we de te verwachten interviews / persconferenties ook heel realistisch oefenen, met camera en / of audioapparatuur.

■ Training van en voor woordvoerders, communicatie adviseurs en PA’s.
Wij werken bij trainingen en coaching sessies graag samen met communicatie verantwoordelijken en / of de HR-afdeling. Mede omdat wij vinden dat het belangrijk is dat onze kennis en input ook landt en verankerd blijft / wordt in een organisatie.
Onze visie is dat communicatieadviseurs en woordvoerders nog beter kunnen functioneren als ze ook goede coaches zijn en worden. Wij bieden hiervoor trainingen op maat.
In veel gevallen zullen we ook heel realistisch oefenen met camera en / of audioapparatuur.

Wij zijn graag uw vraagbaak, sparringpartner en adviseur. In voorkomende gevallen zijn wij er voor u met telefonisch en persoonlijk advies op het gebied van omgang met de media, presentatie en meer algemene communicatie. Ook in spoedsituaties. Eveneens ’s avonds en in het weekend.

■ Autocue / teleprompter training. In sommige situaties wilt u gebruikmaken van een zogenaamd autocue of teleprompter systeem. De tekst van uw speech of presentatie wordt hierbij op een (meestal) tweetal schermen geprojecteerd. Deze kunt u dan aflezen, alsof u deze uit uw hoofd opzegt c.q. presenteert.
Deze ‘manier van presenteren’ is toch vaak moeilijker dan gedacht en vergt oefening. In voorkomende gevallen kunnen wij heel realistisch met u oefenen, ook met camera en / of audioapparatuur.

■ Webcast training.
Steeds meer bedrijven en organisaties gebruiken web casting om hun medewerkers (waar dan ook in de wereld) en / of klanten c.q. stakeholders op één bepaald moment goed en persoonlijk te informeren.
Ook voor dit soort communicatie is het vaak verstandig eerst goed te oefenen.
Wij ondersteunen u hierbij graag, met name door in een realistisch setting uw boodschap of het interview met u te oefenen c.q. voor te bereiden.

© Copyright - AD EM PROducties | Media-, presentatie-, communicatiecoaching | Design by CompuMatch