Media-, presentatie-, communicatiecoaching

AD EM PROducties realiseert zeer regelmatig media-, presentatie- en communicatiecoachingsessies zowel in kleine groepen als individueel. De sessies worden verzorgd door Ad M. Everaars.

Ad M. Everaars wordt bijgestaan door een cameraman en een producer voor de projectie van de visuele ondersteuning, die tijdens de coachingsessies intensief wordt gebruikt.

Bij de coaching besteedt de coach, naast de gebruikelijke thema’s, extra aandacht aan het voorkómen van het gebruik van zgn. ‘minwoorden’, die je bij interviews of gesprekken vaak in de mond worden gelegd. En ook het gebruik van het lichaam bij de communicatie krijgt de nodige en noodzakelijke aandacht.
Wij bieden u bij onze coachingsessies verder tien gereedschappen voor communicatie aan. Wij noemen die ‘families’. Het zijn ankers, die een goede basis vormen voor omgang met de media, voor omgang met jezelf en voor het communiceren in het algemeen.

Over het algemeen bestaan coachingsessies van AD EM PROducties uit twee dagdelen op één dag. Sessies van twee achtereenvolgende dagen zijn zo mogelijk nóg effectiever! Voor het leren van een paar kunstjes in korte tijd leent ons bedrijf zich liever niet. Wij benaderen de deelnemers graag heel individueel om zaadjes te planten; dat heeft op den lange duur het meeste effect.
Door het bieden van goed inzicht én zicht op jezelf willen wij ook een proces van zelf leren en ontwikkelen in gang zetten.

De groepen bestaan meestal uit maximaal vier/vijf deelnemers, mede afhankelijk van de duur van een sessie. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat iedereen goed aan bod komt en kan oefenen; zeg maar vlieguren kan maken. Ook individuele sessies behoren (uiteraard) tot de mogelijkheden.

AD EM PROducties organiseert coachingsessies graag bij u in de buurt. U kunt op gebruikelijke, maar ook op ‘filevriendelijke’ werktijden bij ons terecht; evenals ‘s avonds en in het weekend.

Deelnemers aan de coachingsessies van AD EM PROducties ontvangen een samenvatting van de diverse modules. Iedere deelnemer krijgt verder van tevoren een vragenlijst die door de coach gebruikt wordt om zich terdege op de coaching voor te bereiden; eventueel vindt er een voorgesprek per telefoon plaats.

Voor alle deelnemers én voor de coach geldt strikte vertrouwelijkheid.

© Copyright - AD EM PROducties | Media-, presentatie-, communicatiecoaching | Design by CompuMatch